İşiniz Sizin İçin Ne Yapabilir?

Kurumsal Performans Yönetimi - EPM

Kurumsal Performans Yönetimi, detaylı bir analiz ve bakış açısı gerektirmektedir. Sadece performans göstergelerinin raporlandığı bir platform olmaktan öte; Hedeflerin doğru belirlendiği, denetlendiği, ölçüldüğü ve yönetildiği bir platform özelliklerinin tümünü taşımalıdır. Ancak bu sayede adil bir değerlendirme ve ölçme sistemi halinde kullanılabilir.

Kurum Organizasyonunda üst yönetimden saha çalışanına kadar her seviyede ölçümlendirmenin yapılabilmesi ve değerlendirilmesi günümüz şartlarında kurumlara rekabet avantajı dahil çok değerli kazançlar sağlamaktadır.

EPM

Anahtar performans kriterleri her kurumun yönetiminde vazgeçilmez bir parçasıdır. Objektif bir bakış açısıyla her metriğin doğru bir biçimde hesaplanarak değerlendirmeye sunulması kurumlar için kritik rol oynamaktadır.

Bicentrix ile kurguladığımız prim sistemimiz sayesinde prim hesaplama süreçlerimizde hız ve tutarlılık kazandık.

Atasun Optik IK - Ücretlendirme ve Yan Haklar Birimi

Tüm bu platformun sizin için doğru biçimde kurulması ve uygulanabilmesi için bizimle temasa geçin

+90 216 5724775
DashSense'i Deneyin
Kurumsal Demo